Tuesday, December 6, 2016

ธุรกิจออนไลน์ รายได้ดี

ธุรกิจออนไลน์ แค่คลิ้กก็เจอธุรกิจคุณ เพิ่มรายได้ ขยายธุรกิจ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูล บริการ หรือสินค้าของคุณ และพร้อมสร้างรายได้แบบยั่งยืน

ธุรกิจออนไลน์ แค่คลิ้กก็เจอธุรกิจคุณ การพัฒนาของเทคโนโลยีโลกออนไลน์นั้นทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ บนอินเตอร์เนตได้ง่ายจากทุก ๆ ที่จากทุก ๆ มุมของโลกด้วยอินเตอร์เนต หากว่าคุณกำลังทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ แต่ต้องการเพิ่มยอดขาย เพิ่มรายได้ สิ่งหนึ่งที่ทุกธุรกิจต้องมีไว้เป็นช่องทางขายหรือให้บริการลูกค้าของคุณบนช่องทางออนไลน์ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ เว็บไซต์ , Fanpage หรือ Social Network ต่าง ๆ


ความแตกต่างของเว็บไซต์ กับ Social Network อันได้แก่ Facebook fanpage, Twitter, Instagram เป็นต้น
ข้อดีของเว็บไซต์ นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจซึ่งทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากกว่า Social Network อย่างมากด้วยการที่เว็บไซต์สามารถตั้งชื่อโดเมนเนมให้ตรงกับธุรกิจของคุณได้ สามารถมีระบบจัดการ ระบบขายสินค้า หรือระบบตอบสนองที่มุ่งตรงจุดและตรงประเด็นไปยังผู้ที่เข้ามาใช้งานโดยตรงได้เลย และสามารถทำให้เป็นระบบสำเร็จรูป ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ อย่างมากมายมหาศาล เราสามารถที่จะทำให้เว็บไซต์เป็นรูปแบบเว็บที่ตอบสนองแบบไหนก็ได้ แม้แต่ Social Network ต่าง ๆ ก็คือเว็บไซต์ประเภทหนึ่งเหมือนกัน โดยหลัก ๆ ประเภทของเว็บไซต์ก็จะมีประเภทต่าง ๆ ดังนี้
  • เว็บท่า (Portal site)เว็บท่านั้นอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่าเว็บวาไรตี้ (variety web) ซึ่งหมายถึงเว็บที่ให้บริการต่างๆ ไว้มากมาย มักประกอบไปด้วยบริการเครื่องมือค้นหา ที่รวบรวมลิงค์ของเว็บไซต์ที่น่าสนใจไว้มากมายให้ได้ค้นหา รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่มีสาระและบันเทิงหลากหลายประเภท เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ดูดวง ท่องเที่ยว IT เกม สุขภาพ หรืออื่นๆ นอกจากนั้นแล้วเว็บท่ายังมีลักษณะในการเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้คนในสังคมในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ซึ่งเรียกว่าเว็บชุมชน (community web) คือเป็นเว็บที่ให้บริการพื้นที่แก่กลุ่มคนผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกัน
  • เว็บข่าว (News site)เว็บข่าวมักเป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยองค์กรข่าวหรือสถาบันสื่อสารมวลชนต่างๆ ที่มีสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ของตนอยู่เป็นหลัก เช่น สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หรือแม้กระทั่งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ แต่องค์กรเหล่านี้ได้นำเว็บไซต์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อนำเสนอข่าวและสาระที่เป็นการสรุปใจความสำคัญหรือรวบรวมเนื้อหาจากข่าวในรอบเดือนหรือรอบปี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลและติดตามข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
  • เว็บข้อมูล (Information site)เว็บข้อมูลนั้นเป็นเว็บที่ให้บริการเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ตนเองขึ้นมา เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตนได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดแก่ประชาชนในสังคมอีกด้วย
  • เว็บธุรกิจหรือการตลาด (Business/ Marketing site)เว็บธุรกิจหรือการตลาด เป็นเว็บไซต์ที่มักสร้างขึ้นโดยองค์กรธุรกิจต่างๆ มีจุดมุ่งหมายหลักในการประชาสัมพันธ์องค์กรและเพิ่มผลกำไรทางการค้า โดยเนื้อหาส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมักจะเป็นการนำเสนอที่มีความน่าสนใจและตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อผลกำไรทางธุรกิจนั่นเอง
  • เว็บการศึกษา (Education site)เว็บการศึกษามักเป็นเว็บที่สร้างขึ้นโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ และให้โอกาสในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป เว็บการศึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เว็บที่เกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงนั้น ได้แก่เว็บของสถาบันการศึกษา ห้องสมุด และเว็บที่ให้บริการการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เรียกว่า      อี-เลิร์นนิ่ง (e-learning) นอกจากนี้แล้วยังรวมถึงเว็บที่สอนหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น การทำเว็บ การทำอาหาร การถ่ายภาพ การเขียนโปรแกรม ฯลฯ
  • เว็บบันเทิง (Entertainment site)เว็บบันเทิงนั้นมุ่งเสนอและให้บริการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความบันเทิง โดยทั่วไปอาจนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการบันเทิงทั่วไป เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ดารา กีฬา ความรัก บทกลอน การ์ตูน เรื่องขำขัน รวมถึงการให้บริการดาวน์โหลดโลโก้และริงโทนสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกด้วย เว็บประเภทนี้อาจมีรูปแบบที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟที่ตื่นตาตื่นใจ หรือใช้เทคโนโลยีมัลติมิเดียได้มากกว่าเว็บประเภทอื่น 
  • เว็บองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (None-profit organization site)เว็บประเภทนี้มักจะเป็นเว็บที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆ ที่มีนโยบายในการสร้างสรรค์ที่ช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่หวังผลกำไรหรือค่าตอบแทน ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ได้แก่ สมาคม ชมรม มูลนิธิ และโครงการต่างๆ โดยอาจมีจุดประสงค์เฉพาะที่แตกต่างกัน เช่น เพื่อทำความดี สร้างสรรค์สังคม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิมนุษยชน รณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ หรืออาจรวมตัวกันเพื่อดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม
  • เว็บส่วนตัว (personal site)เว็บส่วนตัวอาจเป็นเว็บของคนๆ เดียว เพื่อนฝูง หรือครอบครัวก็ได้ โดยอาจจัดทำขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น แนะนำกลุ่มเพื่อน โชว์รูปภาพ แสดงความคิดเห็น เขียนไดอารี่ประจำวัน นำเสนอผลงาน ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งที่เชี่ยวชาญหรือสนใจ โดยทั้งหมดนี้อาจทำเป็นเว็บไซต์หรือเป็นเพียงเว็บเพจหน้าเดียวก็ได้
สำหรับปัจจุบันราคาการทำเว็บไซต์นั้นราคาถูกลงไปมากและมีระบบต่าง ๆ รองรับไว้อย่างมากมายทำให้ไม่ต้องใช้เวลาในการพัฒนายาวนานเกินไป
ข้อเสียของเว็บไซต์ ถึงแม้ว่าคุณจะมีเว็บไซต์หรือระบบสำเร็จรูปที่สมบูรณ์แบบยังไงก็ตาม เพื่อความรวดเร็วและการเติบโตของการทำธุรกิจเว็บไซต์นั้นยังต้องการโฆษณาหรือการทำ SEO เพื่อช่วยทำให้เว็บไซต์ของคุณขึ้นไปทำอันดับบน Search Engine ต่าง ๆ เช่น การทำอันดับบนหน้าเว็บ Google, Bing เป็นต้น
ข้อดีของ Social Network คือ คุณสามารถเป็ยเจ้าของบัญชีได้แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือ ฟรีนั่นเอง สามารถชี้นำให้คนเข้ามาดูได้รวดเร็วเนื่องจากในระบบ Social Network เราสามารถชี้นำหรือส่งข้อมูลให้บุคคลที่เป็นเพื่อนของเราได้เลย
ข้อเสีย Social Network คือ ไม่มีความน่าเชื่อถือเท่าการจัดทำเว็บไซต์ ต้องเพิ่มผู้คนเข้ามาเป็นเพื่อนกับคุณให้มากเท่าที่สุด ปัจจุบัน Social Network บางชนิดมีการป้องกันไม่ให้บัญชีของคุณขึ้นมาทำอันดับบน Search Engine ได้  มีการแข่งขันกันมากเนื่องจากทุกคนสามารถเป็นเจ้าของบัญชีได้ฟรีทำให้มีการทำหน้าเพจกันเยอะปล่อยทิ้งไว้บ้าง หรือแม้กระทั่งเพจของมิจฉาชีพต่าง ๆ มีกฏข้อบังคับต่าง ๆ มากมาย ต้องจ่ายเงินเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ เพื่อทำการโฆษณา หรือเพื่อเปิดให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้

สำหรับการเพิ่มการทำธุรกิจออนไลน์เราควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทั้งสองนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจาก ซึ่งทั้งคู่นี้ย่อมเป็นตัวนำพาผู้ใช้งาน ผู้สนใจ ลูกค้า เข้ามาใช้บริการ ซื้อสินค้าจากธุรกิจของคุณได้อย่างแน่นอน

CMC-UP.COM
Mobile : 093-1983758 ; Line Id : @cmc-up ; E-mail : cmcup.com@gmail.com
เราให้บริการออกแบบจัดทำเว็บไซต์ บริษัท ธุรกิจ องค์กร ทำเว็บขายสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์ที่มีระบบจองทัวร์ ระบบจองห้องพัก รับทำเว็บบล็อก นำเสนอข่าวสารต่าง ๆ เว็บไซต์คอร์สเรียนออนไลน์ เว็บขายคอร์สวิดีโอออนไลน์ เว็บ MLM

No comments:

Post a Comment